Soo saaro

Abuuristii Ilaa Masiixa
Xer Ahaashaha
Tababar Shaqaale
Daraasadda 1: Abuuridda: Ilaahay wuxuu abuuray dunida
Daraasadda 2: Abuuridda: Ilaahay wuxuu abuuray aadanaha
Daraasadda 3: Gefkii bini-aadanka: Dambigii ugu horreeyey iyo ciqaabtiisii
Daraasadda 4: Gefkii bini-aadanka: Fatahaaddii Nuux
Daraasadda 5: Badbaado: Ballantii Ilaahay ee Ibraahim
Daraasadda 6: Badbaado: Ibraahim wuxuu hibeeyay wiilkiisa
Daraasadda 7: Badbaado: Ballantii Ciidda Kormaridda
Daraasadda 8: Badbaado: Tobankii Amar ee la siiyay Muuse
Daraasadda 9: Badbaado: Sharciga allabariga
Daraasadda 10: Caabudaadda: Weynee Ilaaha arijirkeenna ah
Daraasadda 11: Badbaado: Ishacyaah oo ka waxyooday adeegaha silicsan
Daraasadda 12: Badbaado: Dhalashadii mucjisada ahayd ee Ciise
Daraasadda 13: Badbaado: Biyo-geliskii Ciise
Daraasadda 14: Badbaado: Ciise waxaa jirrabay Shayddaanka
Daraasadda 15: Badbaado: Ciise wuxuu dejiyay duufaanta
Daraasadda 16: Badbaado: Ciise wuxuu bixiyay ruuxaantii xummayd
Daraasadda 17: Badbaado: Ciise wuxuu quudiyay shan kun
Daraasadda 18: Badbaado: Ciise wuxuu bogsiiyay bukaanka cafiyayna dambiyada
Daraasadda 19: Badbaado: Ciise wuxuu la kulmay ajnabiga
Daraasadda 20: Badbaado: Ciise wuxuu dadka u sheegay Qaabka Ilaah
Daraasadda 21: Badbaado: Ciise wuxuu na baray sida loo tukado
Daraasadda 22: Badbaado: Ciise wuxuu na baray sida loo bixiyo sadaqada, tukashada iyo soonka
Daraasadda 23: Badbaado: Ciise wuxuu ka sarakiciyay dhimashada
Daraasadda 24: Badbaado: Ciise wuxuu baray sida loo ahaado qof wanaagsan
Daraasadda 25: Badbaado: Cashada Rabbiga/saadaalinta dhimashada
Daraasadda 26: Badbaado: Ciise waa la gacangeliyay oona la xukumay
Daraasadda 27: Badbaado: Ciise waa lagu qodbay iskutallaabta
Daraasadda 28: Badbaado: Ciise wuxuu ka guulaystay dhimashada
Daraasadda 29: Badbaado: Ciise wuu is muujiyay wuxuuna tegay jannada
Daraasadda 30: Dulmar: Ma doonaysaa inaad raacdo Qaabka Ilaah?


Get it on Google Play
Download on the App Store

Get Discovery Bible Studies on your phone

Discover copyright ©2015-2023 discoverapp.org

Somali Bible text copyright ©2007 by Society for International Ministries-Kenya. Somali audio copyright ℗2010 Hosanna. Used by permission. All rights reserved.