Keşfet

1. Çalışma

Hz. Adem ve Hz. Havva

Yaratılış 1:1-2; 1:24-31; 2:15-25

Çalışma Metni Seçimi

Bugünkü çalışma metni seçildikten sonra, metni okuyunuz ya da alttaki butonu tuşlayarak dinleyiniz. Herkesin anlayabilmesi için 2-3 kere okuyabilir veya dinleyebilirsiniz.

1:1Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu...

1:24Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. 25Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.
26Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
27Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. 29İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.
30Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere - soluk alıp veren bütün hayvanlara - yiyecek olarak yeşil otları veriyorum." Ve öyle oldu.
31Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.

2:15RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu. 16Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, 17“Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”
18Sonra, “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” 19RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem’e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. 20Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı.
21RAB Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 22Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi.
23Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi,
“Ona ‘Kadın’ denilecek, Çünkü o adamdan alındı.”
24Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.
25Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı.

Çalışmaların Uygulanması

  1. Metni Özetleyiniz - Birkaç dakikanızı, metni kendi kelimelerinizle anlatmak için ayırınız. Eğer metni hatırlamakta zorlanıyorsanız, tekrar okuyunuz veya dinleyiniz.
  2. Metni Keşfediniz - Bu metin size tanıdık geliyorsa, aşağıdaki soruları düşünmek ve üzerine konuşmak için biraz zaman ayırınız.
  1. Soru: Okuduğumuz metinde Tanrı hakkında neler öğreniyoruz?
  2. Soru: Okuduğumuz metinde insanlar hakkında neler öğreniyoruz?
  3. Soru: Bu metin Tanrı’ın Sözü ise hayatınızda ne gibi değişiklikleri yapmayı düşünüyorsunuz?
  4. Soru: Öğrendiklerinizi çevrenizde kimlerle paylaşabilirsiniz?

Sonraki Oturum Planlanması

Gelecek buluşma için gün ve saat belirlensin.

Gurubun Yeni Grupları Oluşturması

Grup üyelerinin çevresinde keşfetmek isteyen başkaları var mı?


Get it on Google Play
Download on the App Store

Get Discovery Bible Studies on your phone

Discover copyright ©2015-2023 discoverapp.org

Kitabı Mukaddes Şirketi Turkish verses ©2001 & 2009, audio ©2016. All rights reserved. Bu uygulamada yer alan Türkçe Kutsal Kitap metni tüm hakları Türkiye'deki Kitabı Mukaddes Şirketi ile Yeni Yaşam Yayınlarına aittir. Ve audio versiyonunun tüm hakları Türkiye'deki Kitabı Mukaddes Şirketi'ne aittir. Kitabı Mukaddes Şirketi'nin özel izniyle kullanılmaktadır.